įrėžti

įrėžti
1 įrė́žti 1. tr. R293,344, Sut, K, Š, įpjauti, įbrėžti: Įrė́žiau į skūrą negerai J. Žievė peiliu įrėžtà 1. Į kailio kampiuką įrė́žia, jei pametei [žymę] – ir prapuolė kailiukas Grz. | refl.: Tarp jo antakių įsirėžė statmena raukšlė .refl. prk. palikti įbrėžtą žymę: Didis skausmas įsirėžęs jo kaktoje . 2. tr. SD85, I padaryti įkarpą, įręsti, įrantyti: Įrėžk mano vardą į kryžių Rg. | refl. N, Š. 3. tr. NdŽ sužeisti, kuo aštriu brėžiant, įdrėksti. | refl. tr.: Su skarda įsirė́žiau koją 1. 4. refl. įsmigti, įsikirsti, įsiremti: Įsirėžė vežimas, ledva išvežė Dkš. Valtis įsirėžė į smėlėtą dugną .prk. įsiterpti: Čia į aukštą krantą įsirėžęs Rašių ežeras . 5. refl. prk. įstrigti, įsmigti (į galvą, į atmintį): Tos dienos įspūdžiai ilgam laikui įsirėžė į jo atmintį V.Myk-Put. Tie žodžiai įsirėžė kaip įpjauti medžio žievėje ir neišnyko, augant medžiui . Kiekvienam giliai įsirėžia vaizdas motinos, vogčiomis skarelės kampu nubraukiančios nejučia ištryškusią ašarą sp. Okupacijos žaizdos giliai įsirėžusios širdyje J.Dov. 6. tr. braukiant įžiebti: Inrė́žk sierciką (degtuką), tai pamatysi, kur kepurė Sv. 7. intr. 1 įkirsti, įkrėsti, įpilti (rykščių): Gal nori, kad užpakalin įrė́žčiau! Ds. Sūdas prisūdijo Baltrui prie visų įrėžti į nugarą dvidešimtį rykščių Ašb. 8. tr. smagiai, tvirtai įrašyti: Kažko nepataikiau atsakyti, ir J. Jablonskis prie mano akių įrėžė klasės žurnale „kuolą“ KlbV72. Redaktorius išvadino mane žiopliu ir vos papeikimo neįrėžė sp.
◊ kaĩp nagù įrė́žtas labai panašus: Moterų vaidmenų atlikėjos buvo be priekaišto: abi – tikros kaimietės, kaip nagu įrėžtos .
\ rėžti; aprėžti; atrėžti; įrėžti; išrėžti; nurėžti; parėžti; perrėžti; prarėžti; prirėžti; surėžti; užrėžti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • įręžti — įręžti, įrę̃žti, ia, į̃ręžė 1. tr. įtempti, atstatyti: Arklys, nugarą ištiesęs, krūtinę įręžęs, šoko su vežimu pakalniui Blv. | refl. tr.: Ans, sprandą įsiręžęs, pryš mane krokt [ėmė] MitI78. Ponas, įsiręžęs pilvą, žiūri, ant ežios atsistojęs Žem …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įrėžti — vksm. Šakà įrėžė mán véidą, į véidą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • įręžti — vksm. Ji̇̀s váikščiojo sprándą įręžęs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • įrėžtinis — įrėžtìnis, ė adj. (2) įrėžtasis: Dirbami taip pat ir įvairių daiktų paveikslai – įrėžtiniai, iškilūs ar įlenktiniai rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įpjauti — 1. tr., intr. SD439, R115, K peiliu įrėžti: Inpjauk kiek pagalį, ir nulauši Ds. Tarnas ... inpjovė savo rankos pirštan ir savo krauju patepė BsPII302. Neįpjauk man rankos Š. Inpjauta buvo, al[e] išgijo, tik rantas liko Šlčn. Rumbas, anpjauta buvo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aprėžti — 1 aprėžti tr., aprė̃žti, ia, àprėžė 1. Š apipjauti, apkirpti: Atskrabas aprėžk dėl naginių vaikams J. Kūdikius aprėžti (jiems drobę sukirpti) N. | refl. J. 2. kuo aštriu apibrėžti, įpjauti aplink: Peiliu aprėžia aplink mano galvą ir ėmęs skūrą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atrėžti — 1 atrėžti 1. tr. R38, N, Š, DŽ atpjauti, atkirpti dalį iš didesnio gabalo: Atrėžk drobės, tai pasiūsiu marškinius Nč. Prasta medžiaga, bet kai jau buvo atrėžta, turėjau imt Srv. Atrėžk man aršiną gelumbės Rk. Atrėžė stuomenuką LTR(Ldvn). Atrėžęs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atręžti — 1. tr. atversti atgal, atlošti: Atręžė aukštynieką, net šonakauliai anlinko Prng. Vėžius gaudant reik imti už nugaros: vėžys neatręža antraip kojų – kybaruoja, bet atręžti negal Ggr. Galvą laikyti daug neatręžus į aukštą brš. | refl.: Lepečkojo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • brikstelėti — brìkstelėti, ėja ( i), ėjo 1. tr. su peiliu, skustuvu kiek įrėžti: Brìkstelėk peiliu ir nupjausi siūlą Ds. 2. intr. kiek suduoti, kirstelėti: Brìkstelėk dar ir sarčiukui Ds …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gvintrėžis — ×gvintrėžis sm. LL45 prietaisas gvintams įrėžti, daryti, sriegpjovė …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”